TULIP

TULIP

ceny individuálne
TULIP
8.8

Naše hodnotenie

9/10

  čo sa nám páči

  • - ucelená platforma
  • - prepojenie na účtovný a mzdový softvér
  • - samoučiaci sa algoritmus pre skenovanie dokumentov

  Evidencia dochádzky a automatické účtovanie dokladov v jednej platforme

  Dochádzka zamestnancov prácne evidovaná v exceli v 21. storočí? Zabudnite! S TULIPOM máte všetko prehľadne online. Platforma sa ľahko napojí na vaše mzdové a účtovné softvéry, takže v nej môžete spravovať aj výplatné pásky, služobné cesty a faktúry. Priblížte sa k bezpapierovej kancelárii vďaka TULIPu.

  TULIP je cloudová platforma pre transparentný obeh dát a automatizované účtovanie dokladov. Vďaka nej znižujete chybovosť pri manuálnom spracovávaní dokumentov.

  Evidencia dochádzky zamestnancov

  Do systému sa zamestnanci jednoducho prihlásia cez internetový prehliadač. Každú žiadosť o dovolenku, návštevu lekára, OČR alebo PN si jednoducho vyklikajú v TULIPe. Nadriadený ju potom v systéme schváli a dochádzka je evidovaná. O zmenách v dochádzke a žiadostiach o absenciu sú zamestnanci a ich nadriadení upozorňovaní emailom. Systém vám ukazuje zostávajúci balans dochádzky, takže vám nedovolí prekročiť stanovené hodnoty a nedovolí žiadne zadania, ktoré nie sú v súlade s legislatívou.

  Digitalizácia faktúr a automatické účtovanie dokladov

  Pracujete len s papierovými dokladmi? Digitalizujte vaše faktúry a ostatné účtovné doklady a spracujte ich efektívnejšie. Integrovaný OCR systém „vytiahne“ všetky potrebné polia z naskenovaných papierových alebo PDF dokumentov. Systém obsahuje samoučiaci sa algoritmus, ktorý zefektívňuje vašu prácu s každým ďalším dokumentom. Dáta možno potom importovať priamo do vášho účtovného softvéru. TULIP sa môže napojiť na akýkoľvek účtovný softvér.

  TULIP však nie je len softvér, ale aj služba. Papierové faktúry možno na požiadanie digitalizovať. Vyťažené údaje z faktúr sú tiež kontrolované nielen systémom, ale aj fyzicky zamestnancami TULIPu. O spoľahlivosť je tak postarané dvojitou kontrolou.

  Pre koho je TULIP určený?

  TULIP slúži firmám, ktoré potrebujú moderné interné procesy, archiváciu dokumentov na bezpečnom úložisku dát a spoľahlivý kontrolný mechanizmus a to bez ohľadu na ich veľkosť alebo odbor. Je vhodný pre klientov, ktorí potrebujú elektronické schvaľovacie procesy – vďaka webovému rozhraniu ste mobilní. TULIP je ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré majú viacero pobočiek, prípadne pôsobia vo viacerých krajinách lebo všetky procesy prebiehajú online – schvaľovanie a spracovávanie faktúr, evidovanie dochádzky. Dochádzka je spracovávaná v súlade s legislatívou v danej krajine.

  Ďalšie možnosti TULIPu

  TULIP je ucelená platforma, umožňuje aj správu služobných ciest, publikovanie výplatných pások, online archív dokumentov, osobné zložky zamestnancov (ideálne pre HR oddelenia), detailné záznamy aktivít pre jednotlivé priečinky a dokumenty (pre lepšiu kontrolu) a podobne. S TULIPom ste opäť o niečo bližšie k bezpapierovej kancelárii!