Máte neplatiacich klientov?

Projekt nevyplatenafaktura.sk vznikol ako nástroj prevencie vytvárania platobnej neschopnosti podnikateľov.  Aj ten najpoctivejší podnikateľ môže mať problém s cashflow, avšak je rozdiel, ak sa zatajuje a zavádza obchodného partnera, alebo sa postaví k problému čelom a včas informuje svojho dodávateľa.

Pridaním neplatiča na stránku nevyplatenafaktura.sk upozorníte ostatných podnikateľov na nesolventnosť firmy. Stránka nezverejňuje údaje dlžníkov a pre ich vyhľadanie je  potrebné zadať IČO. Dlžníci sú upovedomení e-mailom, na ktorý môžu reagovať. Prevádzkovateľ projektu prehlasuje, že neposkytuje informácie inkasným spoločnostiam.

Podložené pohľadávky môžu veritelia zverejniť bez obavy z právnych následkov či porušenia ochrany osobných údajov. Registrácia je bezplatná.