Daňové tlačivá 2013

Netrápte sa ručným vypisovaním daňového tlačiva a vyhnite sa vypĺňaniu tlačív na preťažených internetových serveroch. Vďaka TaxEditu máte daňové priznanie zadarmo a za pár minút. Navyše, rozpracované tlačivá môžete kedykoľvek uložiť a neskôr opäť doplniť.

TaxEdit je vhodný pre účtovníkov, daňových poradcov, podnikateľov a pre každého, kto si potrebuje spracovať daňové priznanie za rok 2013. Využitím archívu tlačív môžete spracovať aj staré priznania.

Daňové priznanie si v programe pripravíte „na nečisto“, po kontrole ho vytlačíte alebo online podáte na portáli daňovej správy. Z podaného daňového priznania môžete v prípade potreby kedykoľvek vytvoriť dodatočné alebo opravné priznanie.

Tlačivá daňových priznaní a formulárov:

  • Daňové priznanie PO
  • Daňové priznanie FO typ A
  • Daňové priznanie FO typ B
  • Daňové priznanie DPH
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • Súvaha a Výkaz ziskov a strát
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch
  • Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
  • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane

Verziu programu pre jednu firmu/daňovníka si môžete bezplatne aktivovať cez internet.

TaxEdit si môžete stiahnuť tu