Ako vybrať software

Užitočné rady, nie skrytá reklama

S implementáciou a vývojom podnikových informačných systémov máme mnohoročné skúsenosti a veríme, že naše rady Vám pomôžu pri rozhodovaní sa o výbere ideálneho softvéru.

Informácie uvedené na tejto stránke nepreferujú žiadneho výrobcu, ani produkt. Obsah sme sa snažili maximálne skrátiť a uvádzame iba základné všeobecné rady, ktorých by ste sa mali držať pri výbere softvéru a sú relevantné pre 90% firiem.

Nie každý potrebuje softvér na mieru

Softvér na mieru je spravidla najdrahší. Prečo? Pretože väčšina podnikateľov nemá dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti s vývojom a implementáciou informačných systémov, čo vedie k nesprávnej špecifikácii požiadaviek na informačný systém.

Pokiaľ si Vaše podnikanie naozaj vyžaduje špecifické riešenie, pokúste sa vyhľadať dodávateľa s touto špecializáciou, namiesto vývoja vlastného softvéru. Ak Vám aj dané riešenie nevyhovuje na 100%, radšej upustite od svojich požiadaviek.

Pamätajte si, že vlastný vývoj bude vždy mnohonásobne časovo aj finančne náročnejší ako pôvodne plánujete a očakávate. Predchádzajúcu vetu si prečítajte ešte raz.

Vždy žiadajte demo verziu

Nestačí, ak Vám softvér predvedú počas predajnej prezentácie.  Žiadajte si prístup k demoverzii, ktorú si môžete v pokoji vyskúšať na vlastnej koži. Ak je to potrebné, požiadajte o pomoc niekoľkých počítačovo zdatných a pozitívne mysliacich kolegov.

Nikdy do tohto procesu nezahŕňajte viac ľudí, ako je to nevyhnutné. Taktiež neodporúčame výber softvéru konzultovať s odborne menej zdatnými zamestnancami. Zmena softvéru je citlivá záležitosť a často býva zamestnancami vnímaná negatívne.

Investícia do kvalitného softvéru sa oplatí

Vyberte si dodávateľa s dlhoročnými skúsenosťami a s veľkým počtom referencií. Menší dodávatelia síce môžu ponúknuť flexibilnejšie a modernejšie riešenia, ale pravdepodobne sa budete výraznou mierou chtiac-nechtiac podieľať na vývoji ich softvéru. Vaše pripomienky, hlásenia chýb a zlepšovacie návrhy Vám samozrejme niektorí dodávatelia nezabudnú na konci mesiaca faktúrovať ako „zákaznícku podporu“.

Online softvér, alebo klasika?

Online softvér – teda aplikácia bežiaca cez internet pod operačným systémom – je jednoznačnou voľbou. Vlastná hardvérová a softvérová infraštruktúra bude v priebehu nasledujúcich rokov nahradená cloudovými riešeniami. Vlastné riešenie je náročné nielen investične, ale aj prevádzkovo. Máloktorá firma si dnes vie dovoliť špecialistov na údržbu informačných systémov.

Je tu ale jedno zásadné ALE. Uvedomte si, že pri tomto riešení má púdaje Vašej firmy k dispozícii dodávateľ informačného systému a preto musí maximálne dbať na ich bezpečnosť. Vždy uprednostnite overeného dodávateľa s históriou a referenciami a pýtajte sa na spôsob zabezpečenia Vašich dát.

Na druhej strane je však dôležité povedať aj to, že väčšina firemných počítačov a serverov je na tom z pohľadu zabezpečenia údajov podstatne horšie ako kvalitné cloudové riešenie.

Katalóg informačných systémov

V našom katalógu nájdete podnikové informačné systémy usporiadané podľa funkcií do prehľadných kategórií. Postupne v ňom budú pribúdať aj recenzie a hodnotenia produktov.